Stående & porträtt, 38 dagar gamla

Happy Hazel
Happy Hazel
Happy Hazel
Happy Hazel
Incredible Ivy
Incredible Ivy
Joyous Jasper
Joyous Jasper
Joyous Jasper
Joyous Jasper
Lovely Lucy
Lovely Lucy
Lovely Lucy
Lovely Lucy
Miraculous Mindy
Miraculous Mindy
Miraculous Mindy
Miraculous Mindy
Splendid Spencer
Splendid Spencer
Happy Hazel
Happy Hazel
Happy Hazel
Happy Hazel
Incredible Ivy
Incredible Ivy
Incredible Ivy
Incredible Ivy
Joyous Jasper
Joyous Jasper
Joyous Jasper
Joyous Jasper
Lovely Lucy
Lovely Lucy
Lovely Lucy
Lovely Lucy
Miraculous Mindy
Miraculous Mindy
Miraculous Mindy
Miraculous Mindy
Splendid Spencer
Splendid Spencer
Splendid Spencer
Splendid Spencer
Splendid Spencer
Splendid Spencer

Vi växer så det knakar! Skuttar, springer och klättrar, det tycker vi är kul!